Nye medlemmer til Veterankomiteen søges

Nye medlemmer til Veterankomiteen søges

3. maj 2024 skrevet af Jan Kristensen

Dansk Fægte-Forbunds bestyrelse har på bestyrelsesmødet den 1. maj, som en opfølgning på repræsentantskabsmødet, besluttet at sammensætte Veterankomiteen på ny. Kommissoriet for komitéen er blevet opdateret og danner rammen for arbejdet. 

 

Bestyrelsen efterlyser nu kandidater, som er klar til at tage handsken op og få sat den gode ramme for veterangruppen på tværs af landet og på tværs af våben. 

 

Da vi ønsker at få sammensætningen af komitéen på plads primo juni, har vi brug for at få navnene og kontaktoplysningerne på jeres kandidater senest den 27, maj 2024 indsendt til Catharina.winterberg@faegtning.dk.

 

På det førstkommende bestyrelsesmøde derefter træffer bestyrelsen beslutning om den endelige sammensætning, hvorefter de nye medlemmer vil modtage besked samt invitation til info-opstartsmøde, som forbundet afholder for alle nye bestyrelses/udvalgs/komité-medlemmer med henblik på en god indføring i forbundsarbejdet. 

 

Interesserede kan løse kommissoriet for Veterankomiteen her.