Om DFF

Om Dansk Fægte-Forbund

dff-logo-medium.jpg (1)

Dansk Fægte-Forbund har eksisteret siden 1907.

Dansk Fægte-Forbunds formål er at fremme fægtesporten i Danmark samt varetage alle opgaver og interesser i forbindelse hermed.

Forbundet er medlem af Danmarks Idræts-Forbund og Det Internationale Fægte-Forbund (FIE) og er dermed forpligtet til at efterleve disse organisationers love og regler.

Som medlem af Dansk Fægte-Forbund kan optages enhver klub eller forening, der dyrker fægtning i overensstemmelse med Dansk Fægte-Forbunds reglement.

 

DFF's vision:

Vi vil være et professionelt, olympisk forbund
– der handler innovativt og har fokus på det gode fægtemiljø for alle

(visionen af vedtaget af DFF's bestyrelse i januar 2014).

 

Læs mere om DFF i folder om DFF fra 2015